Προσλήψεις

28/06/2019 - 14:03

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΥ» ΚΑΙ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΑ»  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

28/06/2019 - 12:05

Προκήρυξη για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση.

Διαβάστε περισσότερα

04/06/2019 - 13:14

Η Σχολή Μηχανικού ανακεινώνει ότι προκυρήσσει την πλήρωση θέσεων καθηγητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Διαβάστε περισσότερα

04/06/2019 - 11:51

Η Σχολή Τοπογραφίας της ΓΥΣ με έδρα την Αθήνα, προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων καθηγητών για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Διαβάστε περισσότερα

04/06/2019 - 10:12

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΕΑΤΧ ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Διαβάστε περισσότερα

03/06/2019 - 13:11

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας (ΚΕΣΝ), προκηρύσσει την πρόσληψη με επιλογή διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση, για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019– 2020.

Διαβάστε περισσότερα

03/06/2019 - 12:00

Πρόσληψη Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΗΑΔ για το ακαδημαϊκό έτος  2019 – 2020.

Διαβάστε περισσότερα

03/06/2019 - 10:54

Η Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση θέσεων καθηγητών και επιμελητών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και ωριαία αποζημίωση.

Διαβάστε περισσότερα

03/06/2019 - 10:37

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΕΑΜΧ για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020.

Διαβάστε περισσότερα

19/11/2018 - 07:04

Οριστικός πίνακας πρόσληψης ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019.

Διαβάστε περισσότερα