Προμήθεια χειρουργικού μοτέρ με 2 χειρολαβές

  • Home
  • /
  • Προμήθεια χειρουργικού μοτέρ με 2 χειρολαβές
Προμήθεια χειρουργικού μοτέρ με 2 χειρολαβές

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «Προμήθεια ενός (1) χειρουργικού μοτέρ με δύο (2) χειρολαβές για την κάλυψη αναγκών του Οδοντιατρικού».

Διαβάστε περισσότερα