1η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)

  • Home
  • /
  • 1η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
1η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
04/04/2017 13:41

Για να δείτε τα ονόματα των εφέδρων υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) πατήστε εδώ