2η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)

  • Home
  • /
  • 2η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
2η Φάση Eξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
10/04/2017 10:03

Για να δείτε τα ονόματα των εφέδρων υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) της 2ης Φάσηςπατήστε εδώ