4η Φάση Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)

  • Home
  • /
  • 4η Φάση Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
4η Φάση Εξέτασης Σωματικής Ικανότητας (Οπλίτες Βραχείας Ανακατατάξεως)
21/04/2017 9:52

Για να δείτε τα ονόματα των εφέδρων υποψήφιων Οπλιτών Βραχείας Ανακατατάξεως (ΟΒΑ) της 4ης Φάσης πατήστε εδώ