1ος επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «Βελτίωση Υφιστάμενου Τυφεκίου G3

  • Home
  • /
  • 1ος επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «Βελτίωση Υφιστάμενου Τυφεκίου G3
1ος επαναληπτικός δημόσιος διαγωνισμός, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «Βελτίωση Υφιστάμενου Τυφεκίου G3

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει 1ο επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού «Βελτίωση Υφιστάμενου Τυφεκίου G3 (Προμήθεια Συλλογών Αναβάθμισης του τυφεκίου)», με «ανοικτή διαδικασία» και κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 66 του Ν.3978/11.

Διαβάστε περισσότερα