ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 17/2018

  • Home
  • /
  • ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 17/2018
ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 17/2018

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά , βάσει τιμής, με αντικείμενο την προμήθεια συσκευών αιμόστασης μηριαίας αρτηρίας.

Διαβάστε περισσότερα