Προμήθεια εξειδικευμένων ορθοδοντικών εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας δύο (2) ιατρείων του ορθοδοντικού τμήματος του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)

  • Home
  • /
  • Προμήθεια εξειδικευμένων ορθοδοντικών εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας δύο (2) ιατρείων του ορθοδοντικού τμήματος του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)
Προμήθεια εξειδικευμένων ορθοδοντικών εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας δύο (2) ιατρείων του ορθοδοντικού τμήματος του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)

Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, προσκαλείστε να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την «προμήθεια εξειδικευμένων ορθοδοντικών εργαλείων για τις ανάγκες λειτουργίας δύο (2) ιατρείων του ορθοδοντικού τμήματος του Οδοντιατρείου Φρουράς Θεσσαλονίκης (ΟΦΘ)», CPV: 33131000-7.

Διαβάστε περισσότερα