Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς

  • Home
  • /
  • Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς
Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Στρατού Ξηράς
08/03/2022 19:56

Το Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), κατά την 5η Συνεδρίαση του, την Τρίτη 08 Μαρτίου 2022, έκρινε για τον Στρατό Ξηράς, ως ακολούθως:

1. «Διατηρητέους» τους:

α. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Δεμέστιχα Πέτρο

β. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Φλάρη Νικόλαο

γ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Τσιτσικώστα Γεώργιο

δ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Χουδελούδη Άγγελο

ε. Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κέλλη Γεώργιο

στ. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Σπανό Αναστάσιο


2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία» τους:

α. Αντιστράτηγο (ΠΖ) Ιλαρίδη Άγγελο

β. Αντιστράτηγο (ΜΧ) Κακαβά Λεωνίδα

γ. Αντιστράτηγο (ΠΒ) Γρυμπίρη Θεμιστοκλή

δ. Αντιστράτηγο (ΑΣ) Παπαναγνώστου Ιωάννη


Δείτε εδώ την πλήρη Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.

Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ