Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

  • Home
  • /
  • Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολη (ΟΦΑΛ) και Στρατιωτικού Φαρμακείου Αθηνών (ΣΦΑ)/Υποκατάστημα Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε περισσότερα