Κατά προτεραιότητα έλεγχος δαπανών ειδικής αγωγής παιδιών στρατιωτικών καθώς και αγοράς υγειονομικού υλικού ιδίων και μελών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, σε μηνιαία βάση

  • Home
  • /
  • Κατά προτεραιότητα έλεγχος δαπανών ειδικής αγωγής παιδιών στρατιωτικών καθώς και αγοράς υγειονομικού υλικού ιδίων και μελών που αφορούν χρόνιες παθήσεις, σε μηνιαία βάση