Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη στην εργασία - Στοχεύοντας στην ασφάλεια» στη ΜΕΡΥΠ

  • Home
  • /
  • Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη στην εργασία - Στοχεύοντας στην ασφάλεια» στη ΜΕΡΥΠ
Ημερίδα με θέμα «Πρόληψη στην εργασία - Στοχεύοντας στην ασφάλεια» στη ΜΕΡΥΠ
11/07/2018 7:47

Την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018, στο αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Στρατηγείου της Μεραρχίας Υποστήριξης (ΜΕΡΥΠ), πραγματοποιήθηκε επιστημονική Ημερίδα από το Γραφείο Υγιεινής και Ασφάλειας (ΓΥΑ) με θέμα «Πρόληψη στην εργασία - Στοχεύοντας στην ασφάλεια».

Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των Διοικητών και των ορισθέντων Τεχνικών Ασφαλείας των Μονάδων της Μεραρχίας για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία, τα μέτρα πρόληψης των συχνότερων και σοβαρότερων ατυχημάτων καθώς και τη διαμόρφωση κουλτούρας ασφάλειας στην εργασία.