Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού

  • Home
  • /
  • Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού
Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού
Εκπαίδευση Ανθυπολοχαγών της Σχολής Πεζικού

Από τη Δευτέρα 06 έως την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των Ανθυπολοχαγών του τμήματος Βασικής Εκπαίδευσης της Σχολής Πεζικού, εκτελέσθηκαν Βολές Όλμων 81 χιλιοστών και 4,2 ιντσών.

Η ρεαλιστική εκπαίδευση που παρέχεται στη Σχολή Πεζικού στους νέους Ανθυπολοχαγούς, έχει ως σκοπό να τους παρέξει τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αναλάβουν τα επιχειρησιακά τους καθήκοντα στις Μονάδες που θα τοποθετηθούν.