Search form

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια υγειονομικού υλικού (Ιατρικοί εξοπλισμοί) CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι δύο ευρω και ογδόντα λεπτά (134.922,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα