Search form

Προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών

Προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός Διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει της χαμηλότερης τιμής. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπών-κατεψυγμένων πουλερικών, για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων του νομού Πιερίας (Μονάδες της XXIV ΤΘΤ). Η ενδεικτική προϋπολογισθείσα αξία, ανέρχεται περίπου στις διακόσιες έξι χιλιάδες εκατόν εξήντα οκτώ ευρώ (206.168,00 €) με την δυνατότητα παράτασης 12 επιπλέον μηνών μονομερώς από την Ταξιαρχία και χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων (ΑΛΕ: 2410901001).

Διαβάστε περισσότερα