Search form

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Αντινεοπλασματικών και ανοσορρυθμιστικών φαρμάκων CPV: 33652000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (146.640,93€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα