Search form

Προμήθεια ανταλλακτικών

Προμήθεια ανταλλακτικών

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «Προμήθεια ανταλλακτικών για την εφάπαξ προληπτική συντήρηση μηχανημάτων των μαγειρείων», CPV: 39221000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων επτά ευρω και ογδόντα λεπτά (24.807,80€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.   

Διαβάστε περισσότερα