Search form

Προμήθεια ακτινοδιαπερατών φορείων μεταφοράς ασθενών

Προμήθεια ακτινοδιαπερατών φορείων μεταφοράς ασθενών

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό, σε ευρώ (€), με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την Προμήθεια Ακτινοδιαπερατών φορείων μεταφοράς ασθενών, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων ευρώ 75.600,00 € μη συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο με ΦΠΑ 24% ήτοι στο ποσό των ενενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ 93.744,00 € συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ., (CPV:33161000-6) Ηλεκτροχειρουργική μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα