Search form

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018
03/04/2018 8:58

Το ΝΙΜΤΣ, θα προβεί στη διενέργεια ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, με  κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την ανάθεση εργασιών καθαριότητας του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα