Search form

Επισκευή – Οδοστρωσία της οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του δήμου Νισύρου

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Επισκευή – Οδοστρωσία της οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του δήμου Νισύρου
Επισκευή – Οδοστρωσία της οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του δήμου Νισύρου

Η ΑΣΔΕΝ, ενδιαφέρεται να υλοποιήσει το έργο «Επισκευή – Οδοστρωσία της οδού Βάφκαλη – Καμινάκια του δήμου Νισύρου». Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021 (Απευθείας ανάθεση). Παρακαλούμε τις εταιρίες τις πρόσκλησης  να υποβάλλουν έως την 30 Αυγ 22 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, σε ηλεκτρονικό φάκελο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια Έργα, την προσφορά τους, υπογεγραμμένη με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΑΔΑ: Ω55Μ6ΥΤ8, ΑΔΑΜ:22PROC0111049122.

Διαβάστε περισσότερα