Search form

ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 40/2018

ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 40/2018

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Ανάδειξη Μειοδότη - Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτιρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: δύο εκατομμυρίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (2.084.000,00 €) για τα τέσσερα έτη, συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων, άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα