Search form

442 ΠΑΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018

442 ΠΑΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2018

Η 442 ΠΑΥΥ / 4Ο Γραφείο, ανακοινώνει τη διενέργεια: Διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης) με αριθμό διακήρυξης 1/2018 για την «Προμήθεια Ηλεκτροκίνητου Ανυψωτικού Μηχανήματος» συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας έντεκα χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα δύο ευρώ (11.532,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα