Search form

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2020

441 ΑΒΥΥ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2020

Προκηρύσσουμε Συνοπτικό Διαγωνισμό υπ’αριθμ 02/2020 με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),  για την προμήθεια των υλικών «Αναλώσιμα οδοντιατρικά υλικά, CPV: 33141800-8».

Διαβάστε περισσότερα