Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 42/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 42/2019
20/06/2019 12:16

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 42/2019 για την προμήθεια «Υλικά αιμοδοσίας»  , CPV: 38434570-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (27.500,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα