Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 39/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 39/2019
20/06/2019 12:09

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια, Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 39/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτρομαγνητική μονάδα»  , CPV: 33158100-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων (22.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα