Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 38/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 38/2019
20/06/2019 12:06

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 38/2019 για την προμήθεια «Νάρθηκες»  , CPV: 33141760-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι χιλιάδες ευρώ (20.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα