Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 37/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 37/2019
20/06/2019 8:47

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 37/2019 για την προμήθεια «Ηλεκτροχειρουργική Μονάδα»  , CPV: 33161000-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (60.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα