Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 31/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 31/2019
20/06/2019 14:01

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 31/2019 για την προμήθεια «Ιατρικές Βελόνες»  , CPV: 33141320-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (74.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα