Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 30/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 30/2019
20/06/2019 13:58

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 30/2019 για την προμήθεια «Ιατρικά Αναλώσιμα»  , CPV:33140000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα