Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 20/2022

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 20/2022

Το 424 ΓΣΝΕ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,  ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς  υπ’αριθμ. 20/2022, στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για την «ετήσια συντήρηση - καθαρισμός των λιποσυλλεκτών του Νοσοκομείου», CPV: 90470000-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τέσσερα ευρώ (4.464,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ .

Διαβάστε περισσότερα