Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 94/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 94/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ.94/2018 για την  «Ετήσια Σύμβαση των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (24.596,64€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα