Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 93/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 93/2018

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 93/2018 (αρχικός: 73/2018) για την προμήθεια «Ιατρικά Βοηθήματα», CPV:33196000-0, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα εφτά χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (37.522,43€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα