Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 92/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 92/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 92/2019, για την προμήθεια «Συσκευής απολύμανσης αέρα στη Μονάδα διάλυσης κυτταροστατικών φαρμάκων του νοσοκομειακού φαρμακείου», CPV:331000000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτών (4.811,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα