Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 92/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 92/2018

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 92/2018 (αρχικός:68/2018) για την προμήθεια «Εξοπλισμός Ουρολογικών Ερευνών», CPV:33125000-2, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων εκατόν δεκατεσσάρων ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (19.114,66) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα