Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 73/2019

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 73/2019

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 73/2019, στα πλαίσια των ν.4412/2016, αρ.32 παρ.2β)γγ και  ν.4270/2014, άρθρο 133, παρ.3β, για την Παροχή Υπηρεσιών «Ανανέωση Σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος γραμμικού επιταχυντή και του συστήματος σχεδιασμού θεραπείας του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής-Ογκολογίας», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων εξήντα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (260.400,00€)  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα