Search form

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 111/2018

424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 111/2018

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 111/2018, για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33692500-2, «Ενέσιμα Διαλύματα», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα έξι χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ (56.064,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα