Search form

1 ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ- Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2020

1 ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ- Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2020

Η 1η ΣΤΡΑΤΙΑ/EU-OHQ ανακοινώνει τη διενέργεια ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΤΗΣ 1 ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» της Πράξης MIS-5045274».

Διαβάστε περισσότερα