Search form

    Η εκπαίδευση στο ΣΞ βασίζεται στα υφιστάμενα θεσμικά κείμενα που διέπουν την εκπαίδευση, το Δόγμα Εκπαίδευσης του ΣΞ, την πολιτική εκπαίδευσης και τις Γενικές Οδηγίες Εκπαίδευσης ενώ επιμέρους θέματα ρυθμίζονται με συντονιστικές ειδικές και βασικές οδηγίες εκπαίδευσης και λοιπές διαταγές. Η εκπαίδευση των Μονάδων του ΣΞ διακρίνεται στην: