Search form

1. Η πρώτη ανάθεση καθηκόντων Γενικού Επιθεωρητή Στρατού, καταγράφεται την 22 Ιουλίου 1829 με την προαγωγή του Συνταγματάρχου Τρεζέλ σε Στρατηγό και την τοποθέτησή του ως Διοικητού του Σώματος Τακτικού Στρατού, στον οποίο ανατέθηκαν συγχρόνως και τα καθήκοντα του Γενικού Επιθεωρητή.

2. Το 1863 καταργήθηκε η θέση του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού και παρέμειναν μόνο οι Οικονομικοί Επιθεωρητές.

3. Το 1882 με την οργάνωση του Στρατού από τη στρατιωτική Γαλλική αποστολή Vosseur, συγκροτήθηκαν δύο Γενικές Επιθεωρήσεις Στρατού οι οποίες και διαλύθηκαν με νόμο του 1893.

4. Με νόμο του 1900, περί « Οργανισμού Στρατού», ο Στρατός τέθηκε υπό ενιαία διοίκηση του Γενικού Διοικητού Στρατού, ο οποίος ήταν συγχρόνως και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού.

5. Τον Οκτώβριο του 1904 ρυθμίστηκαν τα των επιθεωρήσεων του Στρατού ως ακολούθως:

   α. Ο Γενικός Διοικητής Στρατού ήταν και συγχρόνως και Γενικός Επιθεωρητής Στρατού.
   β. Οι Διοικητές Μεραρχιών περιβάλλονταν και με καθήκοντα Επιθεωρητών Μονάδων.
   γ. Προβλέπονταν ειδικοί επιθεωρητές (Πυροβολικού, Μηχανικού κ.λ.π).

6. Με νόμο του 1911 συστήθηκε η Γενική Επιθεώρηση Στρατού και με τον ίδιο νόμο καθορίστηκαν τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι αρμοδιότητές της.

7. Το 1929 με το νόμο 4321 οι Επιθεωρήσεις των Μονάδων και ο συντονισμός της εκπαίδευσης εξασφαλιζόταν με τη λειτουργία δύο Γενικών Επιθεωρήσεων Στρατού, μίας Γενικής Επιθεώρησης Σχολών και μίας των Επιθεωρητών Όπλων και Υπηρεσιών.

8. Με νόμο του 1935 καθορίστηκε ένας Γενικός Επιθεωρητής Στρατού με δικαιοδοσία μόνο εκπαιδευτική.

9. Από το 1940 έως το 1947 δεν υπήρξε Γενική Επιθεώρηση Στρατού, λόγω της πολεμικής περιόδου και της κατοχής. Μετά την ανασυγκρότηση του Ελληνικού Στρατού επαναλειτούργησε από το 1947 μέχρι το 1971, οπότε και καταργήθηκε.

10. Η Γενική Επιθεώρηση Στρατού επανασυστάθηκε τον Οκτώβριο του 1976, έως τον Φεβρουάριο του 2017. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου, η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων υπάγονταν στον Επιτελάρχη της Γενικής Επιθεώρησης, διέθετε 2 Τμήματα και εκτελούσε παράλληλα και τα καθήκοντα του Επιτελικού Γραφείου του Γενικού Επιθεωρητή Στρατού.

11. Τον Φεβρουάριο του 2017, με απόφαση του ΑΣΣ, η Γενική Επιθεώρηση Στρατού (ΓΕΠΣ) αναδιοργανώθηκε σε ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ (Γενική Επιθεώρηση Στρατού - Διοίκηση Δογμάτων Εκπαίδευσης). Υπό τη νέα της μορφή, η ΔΕΠΙΘ υπαγόμενη στο Επιτελάρχη της ΓΕΠΣ-ΔΙΔΟΕ, διαχωρίστηκε από το Επιτελικό Γραφείο του ΓΕΠΣ, ενώ διατήρησε την αρχική της διάρθρωση σε 2 Τμήματα.