Search form

Όπως προκύπτει, τόσο από τον ιδρυτικό ΑΝ 888/49 του Οικονομικού Σώματος, όσο και από τις μεταγενέστερες οικονομικές και δημοσιονομικές διατάξεις, η αποστολή του Σώματος είναι Δημοσιονομική, Ελεγκτική, Χρηματοοικονομική, Συμβουλευτική, Κοστολογική, Εποπτική και Μελετητική.

Δημοσιονομική Αποστολή

Η Δημοσιονομική Αποστολή συνίσταται στην εποπτεία και εισήγηση της πιστής τήρησης των αρχών του Κρατικού Προϋπολογισμού (Π/Υ) και των δημοσιονομικών κανόνων γενικότερα καθώς και στην ακριβή εφαρμογή των διατάξεων «περί Δημοσίου Λογιστικού» και «περί Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού των ΕΔ».

Ελεγκτική Αποστολή

Η Ελεγκτική Αποστολή συνίσταται στην εφαρμογή του «Οικονομικού Ελέγχου» επί των οικονομολογιστικών πράξεων των Υπηρεσιών και Οργάνων Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού του Στρατού και περιλαμβάνει:

    Την εκκαθάριση και αναγνώριση όλων των στρατιωτικών δαπανών, των λογαριασμών υλικών, εφοδίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του ΣΞ. Πρωτεύον στόχος είναι να εξασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών, η διάθεση και ανάλωση των υλικών και εφοδίων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.
    Τον προληπτικό έλεγχο, με σκοπό την πρόληψη ενδεχόμενων αντικανονικών, παράτυπων ή και παράνομων πράξεων των αρμοδίων οργάνων του Στρατού κατά την άσκηση των οικονομικού περιεχομένου καθηκόντων τους, ώστε να διασφαλίζονται πλήρως τα συμφέροντα της υπηρεσίας.
    Τον έλεγχο των αποδιδόμενων λογαριασμών και απολογιστικών στοιχείων των Υπηρεσιών και Οργάνων οικονομικής μέριμνας του Στρατού.
    Τον έλεγχο επί των συγκεντρωτικών λογιστικών στοιχείων, που προκύπτουν από τη συνολική λειτουργία των Υπηρεσιών Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού του Στρατού.

Χρηματοοικονομική Αποστολή

Η Χρηματοοικονομική Αποστολή έχει ως σκοπό την:

    Εξασφάλιση του απαιτούμενου, για τη λειτουργία του Στρατού, χρήματος.
    Μελέτη, εισήγηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των οικονομικών διατάξεων.
    Ανάλυση των γενικότερων οικονομικών φαινομένων με σκοπό την ορθολογική χρησιμοποίηση του δημοσίου χρήματος.
    Ανάλυση κόστους - ωφελειών των επιμέρους οικονομικών πράξεων και διαχειριστικών αποτελεσμάτων.

Συμβουλευτική Αποστολή

Η Συμβουλευτική Αποστολή έγκειται στη συνδρομή με την παροχή στοιχείων και τεχνογνωσίας προς τους αρμόδιους φορείς, με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων ενίσχυσης της δυναμικής που αναπτύσσει ο ΣΞ σε κάθε δραστηριότητα του.

Κοστολογική Αποστολή

Η Κοστολογική Αποστολή συνίσταται:

    Στην διενέργεια κοστολόγησης των δραστηριοτήτων των Φορέων του ΣΞ (κοστολόγηση κινήσεων - εκπαιδεύσεων - μεταθέσεων εξωτερικού - εσωτερικού, και πάσης φύσης λοιπών προγραμμάτων - δράσεων του ΣΞ).
    Στην εκπόνηση μελετών κοστολόγησης προγραμμάτων - δράσεων του ΣΞ, με τη χρήση σχετικών μεθοδολογιών κοστολόγησης, προκειμένου να επιτευχθεί η εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.


Εποπτική Αποστολή

Η Εποπτική Αποστολή έγκειται στην παρακολούθηση θεμάτων:

    Εποπτείας των ΝΠΔΔ αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ επί οικονομικών θεμάτων.
    Εκτέλεσης των πιστώσεων του Π/Υ ΓΕΣ.
    Διενέργειας των Διοικητικών Επιθεωρήσεων Οικονομικού (ΔΕΟ) και των αποτελεσμάτων αυτών και εν συνεχεία στην έκδοση οδηγιών προς τα εμπλεκόμενα όργανα Οικονομικής Μέριμνας και Λογιστικού.
    Οργάνωσης και λειτουργίας των Μονάδων του Οικονομικού Σώματος.

Μελετητική Αποστολή

Συνίσταται στην αναζήτηση πηγών και στην εκπόνηση μελετών με σκοπό το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την εν γένει βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Μονάδων του ΣΞ, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχονται από τον «οικονομικό ελιγμό».