Search form

Ιστορικά Στοιχεία
 

Το 1966 στο ΓΕΣ συγκροτήθηκε Διεύθυνση Μελετών (ΔΜΕ) με έργο την εκπόνηση μελετών επί θεμάτων στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
                    
Το 1988 συγκροτήθηκε η Διεύθυνση Πληροφορικής (ΔΙΠΛΗ) με έργο την παρακολούθηση και υλοποίηση θεμάτων πληροφορικής στον ΣΞ.
                    
Το 1991 έγινε συγχώνευση των ΔΜΕ και ΔΙΠΛΗ σε νέα Διεύθυνση με την ονομασία, Διεύθυνση Πληροφορικής και Μελετών (ΔΙΠΜΕ) που ανέλαβε τις αρμοδιότητες και των δύο Δνσεων.    
                            
Το 1998 σε εφαρμογή του Ν2439/96 και εκτέλεση του Π.Δ. 151/97 συγκροτήθηκε το νέο Σώμα Έρευνας και Πληροφορικής και η μέχρι τότε ΔΙΠΜΕ μετονομάσθηκε σε Διεύθυνση Έρευνας και Πληροφορικής (ΔΕΠΛΗ) ως Δνση του νέου Σώματος διατηρώντας ταυτόχρονα το χαρακτήρα της Επιτελικής Δνσης του ΓΕΣ.