Search form

Alt

"Το ιδιαίτερο ηθικόν χαρακτηριστικό του Όπλου του Ιππικού απορρέον εκ της Ιππικής εξασκήσεως, ήτις προσδίδουσα το ριψοκίνδυνον, αναπτύσσει άμα την πρωτοβουλίαν, τη ψυχραιμίαν, και την αυτοπεποίθησιν. Το χαρακτηριστικό τούτο επιτρέπει εις τους ηγήτορας του Ιππικού να δρώσιν ανεξαρτήτως, διατηρούντες ακμαίας τας ηθικάς δυνάμεις και αναπτύσσοντες το πνεύμα του επικαίρου"

Με τα λόγια αυτά η Μεγάλη Στρατιωτική και Ναυτική Εγκυκλοπαίδεια (1929) δίδει τον ορισμό του Ιππικού Πνεύματος. Το πνεύμα αυτό που στην τεχνοκρατική εποχή μας προσπαθεί να κρατήσει ψηλά το Όπλο του Ιππικού-Τεθωρακισμένων. Σαν συνεχιστές μιας λαμπρής παράδοσης που ξεκινά από τα βάθη της αρχαιότητας οφείλουμε να γνωρίζουμε την ιστορία αυτού του όπλου, που παρότι έχει άλλη μορφή, εν τούτοις συνεχίζει να είναι ο αποφασιστικός παράγοντας του πεδίου της μάχης.